fbpx
Wij zijn op dit moment gesloten

Wat is glaucoom?

De oogziekte glaucoom veroorzaakt schade aan de zenuwvezels van uw netvlies. Hierdoor kunt u, na een langere periode, last krijgen van een beperking van uw gezichtveld. Oogzenuwschade is permanente schade en kan dus niet meer hersteld worden. Dit is de voornaamste reden waarom we bij Bossinade Optometrie glaucoom altijd in een zo vroeg mogelijk stadium willen signaleren.

Hoe Bossinade Optometrie de glaucoom screening uitvoert

Een van de belangrijkste symptomen van glaucoom is verhoogde oogdruk. Tijdens de screening zullen wij daarom als eerste deze oogdruk bij u opmeten. Daarna gaan we over tot het inspecteren en beoordelen van de papil (oogzenuw) van het netvlies (de blinde vlek). Want in sommige gevallen kan bij een oogdruk die binnen de standaardwaarden valt, er toch tekenen zijn bij de papil die duiden op een risico op glaucoom. Levert een van deze twee testen een resultaat op waardoor we vermoeden dat er sprake is van glaucoom, dan is er nog een derde onderzoeksmethode, namelijk het maken van een OCT-scan.

Wat is een OCT-scan?

OCT als derde onderdeel van de glaucoom screening staat voor Optical Coherence Tomography. Het is een inspectiemethode om het netvlies met haar diverse onderdelen, zoals de oogzenuw en de dikte van de zenuwvezels die over het netvlies lopen in kaart te brengen. Verhoogde oogdruk/ glaucoom kan erfelijk zijn. Bent u boven de 40 jaar en is er sprake van glaucoom in uw familie?   Maak dan een afspraak bij Bossinade Optometrie om u zo snel mogelijk uitsluitsel te kunnen geven over de gezondheid van uw ogen.